Sistem celih znakova

Sistem celih znakova

Iako ga mnogi savremenici smatraju suviše pojednostavljenim i nedovoljno preciznim, sistem određivanja mundanih astroloških kuća poznat pod nazivom celi znakovi ili kuća-znak obeležio je helenistički period i početke zapadne astrologije koju mi danas praktikujemo.

Čisto radi podsećanja, prema ovom sistemu, I kuća ne počinje uzdižućim stepenom već početkom znaka u kojem on pada, a svaki naredni znak predstavlja sledeću kuću u nizu.

Kao posledica ovakve podele stepen MC-a se neće uvek naći u X kući- znaku, iako nose istu simboliku, već u IX ili XI pa i „dalje“, što je jedan od prvih razloga savremene kritike ovog sistema.

Život u serijama

Život u serijama

U mnogim modernim astrološkim tekstovima može se naći izraz „serija“ koji podrazumeva grupu međusobno srodnih astroloških pojmova. Prema tom poretku, zasnovanom na mundanom i zodijačkom redosledu, seriju jedan čine I kuća, njen vladar, Ovan i Mars, seriju dva II kuća, njen vladar, Bik i Venera, i tako redom do serije dvanaest gde su XII kuća, njen vladar, Ribe i Jupiter. Ovakav sistem udruživanja na prvi pogled zaista deluje logično i prirodno (kako ga često i nazivaju), ali da li je zaista tako?

Kada je reč o vezi između kuća i znakova određena paralela postoji, naročito u medicinskoj astrologiji, ali uklapanje sa domicilnim vladarima otvara mnoge nedoumice, posebno što im pojedini moderni astrolozi poistovećuju signifikacije.

Crno-beli svet

Crno-beli svet

U astrologiji se na svakom koraku srećemo sa dualizmom. Planete, znaci, kuće, pa i aspekti se po različitim osnovama dele u dve grupe koje su jedna drugoj često suprotstavljene. Najviše korišćene podele su na dnevno-noćno i muško-žensko, a potom na toplo-hladno, vlažno-suvo, orijentalno-okcidentalno, itd. Međutim, postoji jedna podela koja se u tradiciji smatra značajnom, ali kod mnogih modernih teoretičara i praktičara nailazi na odbijanje ili modifikovanje. To je podela na dobro-loše ili prema latinskom izvoru reči benefično-malefično.

Pa tako, danas nije „politički korektno“ reći za neku planetu da je po prirodi nesrećna. Saturnu, koji se tradicionalno smatra velikim malefikom, obično se pripisuje nešto poput ‘veliki učitelj’ uz opravdanje da njegove mučne lekcije donose vredno iskustvo za dalji život, dok se manji malefik Mars vezuje uglavnom za pojam akcije. Ipak, postavlja se pitanje koliko patnja, gubici, žrtve, fizičke ili mentalne bolesti, materijalno ili duhovno siromaštvo mogu biti poučni, posebno kada imaju kontinuitet ili se dešavaju najbližima, i zašto se zanemaruje negativnost iznenadnih udara, nasilja, besa, preterane požude i sl. U slučaju Jupitera i Venere benefični pridev je mnogo prihvatljiviji i nije retkost da se od ovih planeta očekuje i više nego što su u mogućnosti da pruže. S druge strane ima i onih koji pokušavaju da naglase njihovu negativnu simboliku koja postoji jednako koliko i pozitivna kod malefika i koja je obično uslovljena položajem planete u razmatranoj karti, a ne osnovnom prirodom.

ari

Bonati o pitanjima – Prosuđivanje

Nakon utvrđivanja radikalnosti horarne karte praktikant procenjuje razvoj situacije o kojoj je pitan. Na pozitivan pravac dešavanja obično ukazuje postojanje aplikacije među signifikatorima. U slučaju odustva aplikacije ispunjenje je moguće samo ako neka treća planeta prenese ili sakupi svetlost povezujući tako signifikatore posrednim putem. Sva tri načina ispunjenja Bonati opisuje u VI delu Liber Astronomiae oslikavajući ih primerima.

1. Direktna aplikacija

„Prikaz prvog načina ispunjenja pitanja je kada se vladar Ascendenta i Mesec pridružuju vladaru onog čemu se teži, a kad se to desi pitanje će se ostvariti.“

Bonati o pitanjima – Pristup tumačenju

S pravom se može reći da je Liber Astronomiae najdetaljniji astrološki izvor srednjevekovne Evrope kojim je Gvido Bonati obuhvatio sve grane astrologije, učenje preneto iz helenističkog perioda preko Bliskog Istoka, dopunivši ga bogatom praksom. Horarnoj astrologiji je posvetio VI traktat, objašnjavajući pravila karakteristična za tu prediktivnu tehniku, uz ilustraciju pojedinih konkretnim primerima.

Pored ovog obimnog dela, Bonatijeve konsideracije, koje je svojevremeno preveo i sistematizovano Vilijem Lili u astrološki vodič, opravdano nazvanim Anima Astrologiae, daju kraća, ali vrlo direktna pojašnjenja mnogih pojmova.

Pa tako, 143. konsideracija u potpunosti opisuje pristup tumačenju horarnih pitanja kroz razmatranje 14 tačaka neophodnih za, kako sam autor kaže, razumevanje istinskog metoda prosuđivanja i načina na koji se dolazi do određenih rezultata.

1. Da li pitač postavlja pitanje sa iskrenom namerom ili ne? Jer, ako su vladar Ascendenta i vladar sata isti, ili su ti signifikatori postavljeni u znacima istog tripliciteta ili prirode, pitanje je ozbiljno; u suprotnom, ili ako je Ascendent na kraju bilo kog znaka, pitanje nije radikalno.

Da li je razmatranje ropstva potpuno prevaziđeno?

Vrlo često savremeni proučavaoci astrologije potpuno zanemaruju one delove starih tekstova koji su posvećeni pitanju ropstva. Čak se dešava da sledbenici tzv. modernog trenda to uzimaju kao argument kritike tradicije opisujući je kao zaostalu i vanvremensku. Posmatrano sa stanovišta društvenog uređenja, ova kritika bi imala smisla, ali ropstvo nije samo deo robovlasničkog sistema već može imati dublje značenje koje se olako previdi površnim razmatranjem aforizama koje nam daju helenistički astrolozi.

Istina, rob je u antičkom periodu predstavljao osobu koja nema nikakvih prava i sa kojom se može trgovati kao i sa svakom drugom pokretnom imovinom, iskorišćavati, unajmljivati, nasleđivati ili poklanjati. Ukoliko bi rob pokušao da pobegne od svog vlasnika, bivao bi gonjen, a vrlo često surovo kažnjavan ili čak ubijan. Neki su se rađali kao robovi jer im je takvo bivalo poreklo, a neki su u ropstvo padali tokom života usled finansijkog kraha ili osvajačkih pohoda.